Değerlerimiz

deger

Vizyonumuz:

Tesis ve Yönetim Hizmetleri ve operasyonel hizmetler sektörlerinde, müşterilerin aklına gelen ilk şirket olmak.

Misyonumuz:

Çalıştığımız alanlarda müşterilerimize; çözüm odaklı hizmeti, kaliteli, güvenli, teknolojinin izin verdiği gelişmeleri sunmak, çalışanlarımızın hep daha iyiye ulaşması için gerekli imkanları sunmak ve gelişimlerini en yüksek seviyede tutarak sektörde öncü olarak katkı sağlamak.

Prensiplerimiz

Çevre Politikası

Firmamız tarafından, ISO 9001:2008 KYS standardının öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir. Firmamız, sektörde yaptığı çalışmalarla öncü olmayı hedeflemektedir. Yaptığı hizmetlerde “Çevre Politikası”;

 • Hizmetlerinde çevre mevzuatlarına uygun çalışmak,
 • Hizmetlerinde iş ortakları ile organize çalışmalar yaparak, gelişmeler üretmek,
 • Kullandığı temizlik kimyasalları, malzemeler, hizmetlerdeki ürünleri çevre dostu ürünler olmasına dikkat etmek, çevreye olumsuz etkileri azaltmak,
 • Hizmetlerinde çevreyi koruyucu faaliyetler geliştirmek,
 • Çalıştığı alanlarda çevreye zararlı faaliyetler ile ilgili çalışmalar yapmak, risk değerlendirmelerini geliştirmek,
 • Tüm personellere, düzenleyeceği eğitimler ile çalıştığı alan tertip düzeni anlatmak, başlangıç noktasından çevreye duyarlı olmayı sağlamayı öğretmek,
 • Çalışanlara çevreye duyarlı olmayı, çalıştığı alanda uygunsuzluklar ile gördüğü iyileştirmeleri üst amirleri ile paylaşmasını anlatmak,
 • Yapılacak çalışmalar ile aşağıdakiler hedeflenmektedir;
 • Çevre kirliliğini en aza indirmek,
 • Çalışma alanlarının tertip ve düzeninin devamlılığını sağlamak,
 • Eğitimli personeller ile alanda mevzuatlara uygun çalışmalar yapmak,

Kalite Politikası

Firmamızın vizyonu doğrultusunda, gelişen teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini karşılayan, güvenilir hizmetleri geliştirerek ve üreterek hizmet vermektedir.

Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001:2008 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmiştir ve belgelendirilme ve sürekli iyileştirilmesi,

 • Çalışmalarımızda takım ruhunu geliştirerek, şirket ve birim hedeflerine ulaşılmayı,
 • İş süreçlerinin, gözden geçirilerek, personel performansını geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,
 • Sürekli iyileştirmeler yaparak, tüm çalışma süreçlerinde verimliliğin üst seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile personellerin cesaretlendirilmesi, çalıştıkların alanda eğitimler ile yapılan işleri daha iyiye geliştirmek,

İSİG (İş ve İşçi Sağlığı Güvenliği) Politikası

Firmamız tarafından, ISO 9001:2008 KYS standardının öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir. Firmamız, tüm çalışma alanlarında, faaliyet gösterdiği alanlarda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini” tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli olarak ele almaktır.

Firmamız, tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır ve bu hedefe, sürekli kendini geliştirme anlayışı ve “Sıfır Kaza Politikaları” sayesinde ulaşılacağı bilincindedir.

Tüm çalışanlarımızdan kendi faaliyetlerini sürdürürken, işçi sağlığı ve iş güvenliği gereklerine uymaları, çevreyi, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir. Bu beklenti firmamız projelerinde görevli çalışanlarının yanı sıra, çalıştığımız firmaları da kapsamaktadır.

Firmamızın politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak çalışanlarının güvenli bir ortam çalışmalarını sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmanın temeli;  

 • Kaza Hedefi”ne ulaşmak için iyi bilgilendirilmiş ve motive edilmiş, bu hedefe kilitlenmiş,
 • Tüm iş ve görevlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi için ayrılacak zamandan vazgeçilemez olduğu felsefesini benimsemiş,
 • Çevreyi olduğu şekilde saklama ve koruma, veya iyileştirme gereğini yerine getiren,
 • Tüm tehlikelere karşı hassas, bilinçli, sorumlu ve önleyici bilinç sahibi, işgücü ve yönetimi ile  olacaktır.

Programının uygulanmasında tüm çalışanlar yetkileri dahilinde gerekli tüm önlemleri almakla sorumludurlar. Bu sorumluluk tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını veya olası tehlikelerin amirine bildirilmesini, tüm iş güvenliği tedbirleri uygulamalarına aktif bir şekilde katılmayı ve desteklemeyi kapsar.